Posted by : Nur Prasetiyo (Zutonx Blog) Thursday, September 9, 2010

Bilih aya tutur saur nu teu ka ukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, nu ngaraheutkeun manah, neda di hapunten lahir batin. Wilujeng boboran siam 1431 H.

Wilujeng boboran Siam 1 Syawal 1431 H. Neda dihapunten tina samudaya kalepatan. Minal ‘Aidin wal Faizin.

Wening galih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya. Mugi katampi ku galih, neda pangapunten kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin.

Urang palidkeun kapeurih ka sagala asih, urang lokat kalepatan ku tirta ning rahmat, urang sulam kembang kanyaah ku sutra hampura. wilujeng boboran siam 1431H.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Zutonx Blog - My Chord - Powered by Blogger - Designed by My Chord -